zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Personel medyczny: Diagnostyka zespołu wibracyjnego
Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
kierownik kursu: Dr hab. n. med. Natalia Pawlas 

Terminy:
 
Cena: 550 zł/osoba

Tematyka szkolenia obejmuje:

- Wprowadzenie w zagadnienie biologicznych skutków oddziaływania drgań na organizm człowieka.
- Mechanizm percepcji drgań mechanicznych na organizm człowieka.
- Mechanizm percepcji drgań mechanicznych.
- Metody diagnostyki zespołu wibracyjnego.
- Aparatura pomiarowa, zasady działania.
- Omówienie obowiązujących wytycznych i projektów norm dotyczących badań progów czucia wibracji i
  próby oziębieniowej.
- Procedury badań, zagadnienie jakości otrzymywanych wyników w praktyce.
- Ćwiczenia praktyczne.


 Formularz zgłoszeniowy:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.