Zapraszamy na nowe szkolenia w roku 2018 - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Lekarze
“Zakażenia wewnątrzszpitalne – profilaktyka i zapobieganie”
“Pylice płuc w codziennej praktyce”
 Personel medyczny
“Higiena pracy w opiece długoterminowej”
“Profilaktyka i promocja zdrowia”
“Zakażenia wewnątrzszpitalne – profilaktyka i zapobieganie”
 
Terminy oraz szczegółowe informacje na temat szkoleń wkrótce.
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo