PTMŚ - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Informacje o działalności Towarzystwa

W Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ma swoją siedzibę Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej.

 • Skład Zarządu Głównego na kadencję 2009-2013:

  Przewodnicząca:

  dr hab. Krystyna Pawlas

  Vice Przewodniczący:

  Prof. dr hab. Janusz Hałuszka

  Vice Przewodnicząca:

  dr hab. Beata Karakiewicz

  Skarbnik:

  Prof. dr hab. Jerzy Zwoździak

  Sekretarz:

  dr Natalia Pawlas

  Członkowie:

  dr Piotr Brewczyński
  dr Dorota Jarosińska
  dr hab. Leszek Solecki


  Skład Komisji Rewizyjnej:

  Przewodnicząca:

  dr Maja Muszyńska-Graca

  Członkowie:

  dr Anicenta Bubak
  dr Zdzisław Brzeski
  dr Małgorzata Kowalska
  dr Czesława Skórska

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo