PTMP - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zrzesza ludzi zainteresowanych medycyną pracy i działa od ponad 30 lat na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki w zakresie medycyny pracy oraz współuczestniczy w organizowaniu służb medycyny pracy i higieny pracy.

PTMP powstało 24 czerwca 1969 r., chociaż jego działalność zapoczątkowana została w 1953 r. jako Sekcja Medycyny Pracy przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Obecnie Towarzystwo zrzesza ponad 1800 osób, a Oddział Śląski – około 100 osób. Wśród członków Towarzystwa są lekarze, a także stomatolodzy, farmaceuci, biolodzy, chemicy, psycholodzy i pielęgniarki. Towarzystwo współpracuje z wybitnymi teoretykami i praktykami zajmującymi się medycyną pracy. Nazwiska tych osób są powszechnie znane. Szczegółowe cele Towarzystwa i środki działania określa Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
    
Celem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy jest przede wszystkim:

  • inspirowanie prac naukowo-badawczych i rozpowszechnianie zdobyczy naukowych z zakresu medycyny pracy, w tym szeroko pojmowanej profilaktyki,
  • podnoszenie fachowego i naukowego poziomu, członków Towarzystwa,
  • rozwiązywanie różnych form kształcenia przed i podyplomowego,
  • współdziałanie w organizowaniu służb zdrowia w zakresie medycyny pracy.
Skład Zarządu:

przewodniczący : dr n. med. Ryszard Szozda
wiceprzewodniczący : dr hab. na. med. Renata Złotkowska
sekretarz : dr n. med. Leszek Jagodziński
skarbnik : dr n. med. Dariusz Tokarz
członek : dr n. med. Jacek Gawron
członek : dr n. med. Jacek Kocot
członek : lek. Piotr Szypuła

Główna Komisja Rewizyjna (członkowie O/Śląskiego):

przewodniczący: dr n. med. Jan Kłopotowski
 
Komisja Rewizyjna Oddziału Śląskiego:
 
Przewodniczący : dr n.med. Jan Kłopotowski
Członkowie :
prof. dr hab. Henryka Langauer - Lewowicki
Lek. Marta Drzewiecka - Bombała
 
Delegaci na Walny Zjazd Delegatów

dr n. med. Jan Kłopotowski
dr n. med. Ryszard Szozda
lek. Zbigniew Ugarenko
dr hab. n. med. Renata Złotkowska
delegat rezerwowy : dr n. med. Leszek Jagodziński

Członkowie Zarządu Głównego PTMP (członkowie O/Śląskiego)

dr n. med. Ryszard Szozda
dr hab. n. med. Renata Złotkowska

Składki Członkowskie:

Składki członkowskie można opłacać przelewem na konto bankowe:
Bank PKO BP O/Sosnowiec, Nr konta 70 1020 2498 0000 8102 0189 5465
lub formie gotówkowej w czasie zebrań naukowo-szkoleniowych
 
Wysokość składek członkowskich

Od 1 stycznia 2018 nowa wysokość składki członkowskiej :
 
50,00 rocznie - tylko emeryci / renciści, którzy nie wykonują zawodu (i dostarczą stosowne zaświadczenie z Izby Lekarskiej)
100,00 rocznie pozostali członkowie PTMP
 
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo