PTMP - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zrzesza ludzi zainteresowanych medycyną pracy i działa od ponad 30 lat na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki w zakresie medycyny pracy oraz współuczestniczy w organizowaniu służb medycyny pracy i higieny pracy.

PTMP powstało 24 czerwca 1969 r., chociaż jego działalność zapoczątkowana została w 1953 r. jako Sekcja Medycyny Pracy przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Obecnie Towarzystwo zrzesza ponad 1800 osób, a Oddział Śląski – 456 osób. Wśród członków Towarzystwa są lekarze, a także stomatolodzy, farmaceuci, biolodzy, chemicy, psycholodzy i pielęgniarki. Towarzystwo współpracuje z wybitnymi teoretykami i praktykami zajmującymi się medycyną pracy. Nazwiska tych osób są powszechnie znane. Szczegółowe cele Towarzystwa i środki działania określa Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
    
Celem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy jest przede wszystkim:

  • inspirowanie prac naukowo-badawczych i rozpowszechnianie zdobyczy naukowych z zakresu medycyny pracy, w tym szeroko pojmowanej profilaktyki,
  • podnoszenie fachowego i naukowego poziomu, członków Towarzystwa,
  • rozwiązywanie różnych form kształcenia przed i podyplomowego,
  • współdziałanie w organizowaniu służb zdrowia w zakresie medycyny pracy.
Skład Zarządu:

przewodniczący : dr n. med. Ryszard Szozda
wiceprzewodniczący : dr hab. na. med. Renata Złotkowska
sekretarz : dr n. med. Leszek Jagodziński
skarbnik : dr n. med. Dariusz Tokarz
członek : dr n. med. Jacek Gawron
członek : dr n. med. Jacek Kocot
członek : lek. Piotr Szypuła

Komisja Rewizyjna Oddziału Śląskiego PTMP:

przewodniczący : dr n. med. Jan Kłopotowski
sekretarz : lek. Marta Drzewiecka - Bombała
członek : prof. dr hab. n. med. Henryka Langauer - Lewowicka

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów

dr n. med. Jan Kłopotowski
dr n. med. Ryszard Szozda
lek. Zbigniew Ugarenko
dr hab. n. med. Renata Złotkowska
delegat rezerwowy : dr n. med. Leszek Jagodziński

Członkowie Zarządu Głównego PTMP (członkowie O/Śląskiego)

dr n. med. Jan Kłopotowski
dr n. med. Ryszard Szozda
dr hab. n. med. Renata Złotkowska

Składki Członkowskie:

Składki członkowskie można opłacać przelewem na konto bankowe:
Bank PKO BP O/Sosnowiec, Nr konta 70 1020 2498 0000 8102 0189 5465
lub formie gotówkowej w czasie zebrań naukowo-szkoleniowych
 
Wysokość składek członkowskich

Dla czynnych zawodowo:

od 2015r. – 80 zł

dla emerytowanych:

od 2015r. – 40 zł 
 
Osoby, które opłaciły składki członkowskie za rok 2015 w poprzedniej wysokości - oraz osoby, które uczynią to do zebrania w dniu 10.06.2015 opłacają składki w poprzedniej wysokości to jest odpowiednio 60,00 i 30,00. Natomiast opłacając składki na zebraniu w dniu 10.06.2015 - już odpowiednio 80,00 i 40,00.
Osoby specjalizujące się w dziedzinie medycyny pracy opłacają składkę członkowską w wysokości 40,00 rocznie.
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo