Zamawianie kopii dokumentacji

Zamawianie kopii dokumentacji

Szanowni Państwo, 

W związku z zaprzestaniem wykonywania działalności leczniczej przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu dokumentacja pracownicza, dokumentacja medyczna pacjentów została przekazana profesjonalnemu podmiotowi zajmującemu się przechowaniem dokumentacji. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem:

  • dokumentacji medycznej wytworzonej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
  • zaświadczenia RP-7,
  • dokumentacją z akt osobowych,

proszone są o kontakt z ww. podmiotem na dane podane poniżej: 

FileCare sp. z o. o.
ul. Mireckiego 17A
41-300 Dąbrowa Górnicza

mail: biuro@filecare.pl