Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Wnioski pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Zespoły Integracyjno
  Innowacyjne
 
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Czasopismo "MŚ - EM"

Medycyna Środowiskowa

 
Współpraca Krajowa

Klaster Bezpieczna Praca    

 
Współpraca Międzynarodowa
 Phime SINPHONIE

TAB
 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat

 
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest Instytutem Badawczym prowadzącym w oparciu o statut badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pracownikami Instytutu są wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych o szerokim dorobku naukowym. W strukturze Instytutu znajdują się Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii oraz Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć wraz z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a także liczne zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne. Istotnym wyróżnikiem Instytutu jest unikalna w kraju Przychodnia Medycyny Środowiskowej i jedyne Centrum Szkoleniowe Zdrowia Środowiskowego. Ponadto, ma tu siedzibę Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy.

cmkp
www.epnp.pl
http://gfn.net.co/Konferencja naukowa 26 -28.09.2014 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. „M.D. – Migrating Doctors?. Migracje lekarzy w Europie dawniej i dziś”, która odbędzie się 26 – 28 września 2014 r. w Jaworzu. Więcej informacji na: www.migratingdoctors.wordpress.comDiagnosta Laboratoryjny numer 1 (34) marzec 2014

Diagnostyka zatruć grzybami
mgr Małgorzata Kapala,
dr n. med. Ewa Gomółka 

więcej....


Zapraszamy do udziału w badaniach

Wybory 2012
Pilnie poszukiwani ochotnicy do badań, których celem jest ocena wpływu papierosów elektronicznych na zdrowie.

więcej informacji


Zapraszamy na kurs dla personelu medycznego

Wybory 2012
Kurs dla personelu medycznego "Podstawy Spirometrii"

Termin: 12-13.06.2014 r.

więcej

Zapraszamy na kurs uprawniający

Wybory 2012
Kurs dla lekarzy przeprowadzających badania osób starających się o posiadanie pozwolenia na broń

Termin: 27-31.10.2014 r.

więcej

Nowoczesne źródła światła – aspekty ergonomiczne, higieniczne i ekologiczne

STANISŁAW MARZEC, ELŻBIETA JANOSIK
"Nowoczesne źródła światła – aspekty ergonomiczne, higieniczne i ekologiczne"

ISBN 978-83-63914-04-2 Wydawca: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego więcej


Ochrona zdrowia. Broszura  informacyjna dla pracowników eksponowanych na hałas z udziałem hałasu niskoczęstotliwościowego.

Wybory 2012
Autorzy:
Krystyna Pawlas, Marta Boroń, Natalia Pawlas

Praca przygotowana w ramach upowszechnienia wyników badań uzyskanych przy realizacji projektu II.B.09 więcej...

Projekt Badawczo-Rozwojowy IMPiZŚ wysoko oceniony w konkursie INNOTECH

Wybory 2012
W wyniku oceny merytorycznej wniosków złożonych w II konkursie Programu INNOTECH (NCBiR), projekt Badania i opracowanie systemu pomiarowo-analitycznego dla oceny poziomu dźwięku emitowanego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych, zgłoszony przez Konsorcjum w składzie: Instytut Spawalnictwa, Politechnika Śląska, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. uzyskał bardzo wysoką ocenę i znalazł się na 13 miejscu spośród 212 zgłoszonych wniosków w ramach ścieżki In-Tech. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konsorcjum!

 Problemy ochrony zdrowia górników

Prof. dr hab. Jan Grzesik : “Problemy ochrony zdrowia górników”; Sosnowiec 2011, ISBN 978-83-931504-2-7 więcejLaboratorium 5 - 6/2010 | Rozmowa z...

Z dr. n. med. Piotrem Z. Brewczyńskim, dyrektorem Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz dr. hab. inż. Andrzejem Sobczakiem, kierownikiem Zakładu Szkodliwości Chemicznych, rozmawia Mirosław Danch. więcejNitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym

M.Zaciera, J.Kurek, L.Dzwonek, H.Pyta, B.Feist, A.Jędrzejczak
"Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym Wybranych miast województwa śląskiego - występowanie i toksyczność" ISBN 978-83-924626-9-9; IMPiZŚ, Sosnowiec, 2010 więcej
Zalecenia dotyczące postępowania lekarskiego w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na spaliny silnika Diesla


Zaciera M., Kurek J., Złotkowska R., Dzwonek L.: “Zalecenia dotyczące postępowania lekarskiego w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na spaliny silnika Diesla” Projekt finansowany pzez Ministerstwo Zdrowia nr 12/MP/2009/86/1006; IMPiZŚ, Sosnowiec, 2009 więcejWytyczne do oceny narażenia i profilaktyki zdrowotnej pracowników przy układaniu mas bitumicznych na drogach

Kurek J., Marzec S., Mniszek W., Pypno B., Smolik E., Szłapa P.: "Wytyczne do oceny narażenia i profilaktyki zdrowotnej pracowników przy układaniu mas bitumicznych na drogach”, Projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia nr 68/MP/2007/86/3738; IMPiZŚ, Sosnowiec, 2007 więcejBadanie oświetlenia elektrycznego we wnętrzach

Stanisław Marzec, Witold Ślirz, Paweł Kruczek: “Badanie oświetlenia elektrycznego we wnętrzach” 
ISBN:978-83-927788-0-6 Wydawnictwo: DASL Systems więcej:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.