Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Wnioski pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Zespoły Integracyjno
  Innowacyjne
 
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Czasopismo "MŚ - EM"

Medycyna Środowiskowa

 
Współpraca Krajowa

Klaster Bezpieczna Praca    

 
Współpraca Międzynarodowa
 Phime SINPHONIE

TAB
 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat

 
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest Instytutem Badawczym prowadzącym w oparciu o statut badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pracownikami Instytutu są wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych o szerokim dorobku naukowym. W strukturze Instytutu znajdują się Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii oraz Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć wraz z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a także liczne zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne. Istotnym wyróżnikiem Instytutu jest unikalna w kraju Przychodnia Medycyny Środowiskowej i jedyne Centrum Szkoleniowe Zdrowia Środowiskowego. Ponadto, ma tu siedzibę Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy.

gsm
cmkp
www.epnp.pl


Sympozjum naukowe 4.12.2014r.

Wybory 2012
Zapraszamy na ogólnopolskie sympozjum naukowe Homo Narcoticus II, które odbędzie się dn. 4.12 (czwartek). Program sympozjum można znaleźć tutaj:
https://homonarcoticus.wordpress.com/program/


Ogłoszenie 24.11.2014r.

Wybory 2012
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu sprzeda analizator immunochemiczny AXSYM firmy Abbott (bez jednostki komputerowej oraz zasilacza UPS). Rok produkcji 1998, nr seryjny 12359. Analizator jest sprawny, wymaga jedynie rutynowego przeglądu technicznego. Oferty cenowe można składać w siedzibie IMPiZŚ, ul. Kościelna 13, Sosnowiec lub na adres mailowy j.paul@imp.sosnowiec.pl

Zapraszamy na kurs uprawniający

Wybory 2012
Kurs dla lekarzy przeprowadzających badania osób starających się o posiadanie pozwolenia na broń

Termin: 12-15.01.2015 r. - Kurs odwołany

więcej

Zapraszamy na kurs uprawniający

Wybory 2012
Kurs dla lekarzy dający uprawnienia do badania kierowców i kandydatów na kierowców

Termin: 19-27.01.2015r.

więcej

 
Zapraszamy do udziału w badaniach

Wybory 2012
Pilnie poszukiwani ochotnicy do badań, których celem jest ocena wpływu papierosów elektronicznych na zdrowie.

więcej informacji


 
Publikacje: Metale – zagrożenia środowiskowe i zawodowe
     
Autor: Henryka Langauer-Lewowicka
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 143
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-63914-08-0

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 45,90
Spis treści: Pobierz(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Zdrowie środowiskowe i medycyna pracy

     
Autor: Jan Grzesik
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 174
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-07-3

Opis: Książka jest adresowana nie tylko do pracowników służby zdrowia, lecz do wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat znaczenia i wpływu warunków pracy oraz zanieczyszczeń naturalnego środowiska na nasze zdrowie. Ponieważ auto tekstów zajmował się tymi zagadnieniami naukowo przez kilkadziesiąt lat, jego oryginalne opinie i poglądy ujawniane w tekstach, dotyczących zarówno zagadnień z zakresu medycyny pracy jak i zdrowia środowiskowego, można uważać za kompetentne i trafne. Dwaj recenzenci książki podkreślili aktualność i oryginalność omawianych tematów oraz dobry język, jakim monografia jest napisana.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 41 zł
Spis treści: Pobierz
(... | 0 | Publikacje)

 :: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.